Psykofyysinen fysioterapia - Tuiran Fysio
(08) 340 862

tai s-postitse: toimisto(ät)tuiranfysio.fi

Psykofyysinen fysioterapia

Hoitomuodot

Psykofyysisen fysioterapian perustana on psykofyysinen eli ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Keskeistä asiakkaiden kanssa työskentelyssä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.

Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa, joka soveltuu kaikkeen fysioterapeuttiseen työhön.

Erityisesti suosittelemme psykofyysistä fysioterapiaa ihmisille, joilla on:

  • mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, syömishäiriöitä tai paniikkioireita
  • neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä
  • stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta tai uupumusta
  • pitkittyneitä kiputiloja
  • vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa
  • traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita

Seksuaaliterapia

MITÄ ON SEKSUAALISUUS JA SEKSUAALITERAPIA?

Seksuaalisuus on erottamaton ulottuvuus ihmisyyttä ja olennainen osa ihmisen yleistä hyvinvointia. Seksuaalisuus on määritelty elämisen laatutekijäksi, joka sisältää eettisen, biologisen, kognitiivisen, psyykkisen, sosiaalisen, anatomisen, henkisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. Seksuaalisuudelle ei ole siis yhtä yksiselitteistä tai kansainvälisesti hyväksyttyä määritelmää. Se on osa ihmisen identiteettiä ja se saa vaikutteita kaikesta hyvästä kuin pahastakin, mitä olemme kokeneet. Seksuaalista eheytymistä auttavat usko selviytymismahdollisuuksiin sekä kokemusten jakamiseen ja ymmärtämiseen pyrkiminen.

Seksuaalineuvonnan ja –terapian käytännön toteutumista voidaan jäsentää PLISSIT- kaavion avulla. Kaavion neljä tasoa kuvaavat lähestymistapoja silloin, kun keskustellaan seksuaalisuudesta tai käsitellään seksuaalisuuden alueella ilmeneviä ongelmia. Seksuaaliterapia perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen, jossa psyykkisen ulottuvuuden käsittely ja ymmärtäminen tukevat seksuaalisen minäkuvan prosessissa.

MILLOIN HAKEUTUA SEKSUAALITERAPIAAN?

Seksuaalisen eheyden rikkoutuessa on luonnollinen tarve tulla kuulluksi, nähdyksi ja saada tukea seksuaaliseen eheytymiseen. Seksuaaliterapiaan hakeutumisen syitä voivat olla krooninen kipu, sairaus, tauti tai vammautuminen, selkiytymätön tai haavoittunut minäkuva, mieltä askarruttavat seksuaalikysymykset kuten erilaiset toiminnalliset häiriöt kuten erektiohäiriö, vulvodynia ja seksuaalinen haluttomuus, parisuhdeongelmat tai epäselvä seksuaalinen identiteetti. Seksuaaliterapiassa voidaan käyttää erilaisia kehotietoisuusharjoitteita osana terapiaprosessia.

KUINKA USEIN?

Seksuaalineuvonnassa ja seksuaaliterapiassa käyntitiheys on yksilöllistä. Tapaamiset kerran viikossa tai kahden viikon välein on suotavaa.

Seksuaalineuvonnassa (2–5 tapaamiskertaa) työskennellään tasoilla, joissa on lupa puhua, saada tietoa ja erityisohjeita.

Seksuaaliterapiaa tarvitaan, kun seksuaalineuvonnan tavallisimmista perustason ohjeista ei ole riittävää apua. Seksuaaliterapiaprosessi voidaan jaotella kolmeen osioon; aloitusvaihe, työstämisvaihe ja lopetusvaihe. Seksuaaliterapia on 10 – 12 tapaamiskertaa.

MITEN VARAAN AJAN?

Seksuaaliterapiaan suosttelemme varamaan ajan suoraan Psykofyysinen fysioterapeutti & Erityistason seksuaaliterapeutti Mirka Isoniemeltä p.  044 980 2961

 

Varaa hoitoaika sähköisesti tai soittamalla

Sähköinen ajanvarauspalvelumme palvelee Sinua 24/7. Voit varata hoitoajan myös puhelimitse ma-pe klo 8.00-15.30 numerosta (08) 340 862.