Fysioterapia - Tuiran Fysio
(08) 340 862

tai s-postitse: toimisto(ät)tuiranfysio.fi

Fysioterapia

Hoitomuodot

Fysioterapialla pyritään edistämään liikkumis- ja toimintakykyä

Fysioterapia on osa kuntoutusta, jonka avulla pyritään edistämään ihmisen liikkumis- ja toimintakykyä. Kuntoutukseen kuuluvat sekä ennaltaehkäisy, että erilaiset terapiamuodot. Fysioterapeutit suunnittelevat, toteuttavat ja ohjaavat erilaisia terapeuttisia harjoitteita, hierovat sekä antavat fysikaalisia hoitoja.

Fysioterapiaan voi tulla kuka vain, joka haluaa vaikka rentoutusta, tuntee tarvitsevansa ohjausta, tai tarvitsee apua kivun lievitykseen. Kuntoutuksen tavoitteet ovat yksilöllisiä, esim. sellaisen liikunta- ja toimintakyvyn saavuttaminen, että kuntoutuja kykenee tulemaan toimeen mahdollisimman omatoimisesti.

Olet tervetullut fysioterapiaan joko lääkärin lähetteellä tai ilman!

Monimuotoinen paikallinen kipuoireyhtymä (CRPS)

CRPS on monimuotoinen sairaus ja sitä esiintyy kaikissa raajoissa, selässä, olkapäissä, päässä ja jopa suussa. Oireet ovat monimuotoiset ja sen vuoksi hankalakin hoidon kannalta. Kivun määrä ja kivun paikka voi vaihdella, ihon värimuutokset saattavat vaihdella useamman kerran päivässä, lisäksi oireina voivat olla turvotus, hikoilu- ja kylmäämisoireita sekä raajan voimanheikkous- ja motoriset rajoitteet sekä troofiset muutokset karvoituksessa, ihossa tai kynsissä.

Toisilla kiputila on kokoajan päällä ja toisilla se vaihtelee päivittäin. Aivojen signaaleista johtuen kipu voi olla ajoittain erittäin voimakasta, jolloin puhutaan voimakkaasta kipukohtauksesta, joka lamauttaa potilaan toimintakyvyttömäksi. (suomencrps-yhdistys).

Lievä tai kohtalainen kudosvaurio voi laukaista kipuoireyhtymän CRPS:n. CRPS puhkeaa yleensä viikkojen jälkeen traumasta, esimerkiksi rannemurtuman jälkeen oireyhtyä on yleinen, lisäksi sitä esiintyy myös leikkausten jälkeen – myös alaraajoissa.

Lääkityksen lisäksi fysioterapia on tärkeää CRPS-potilaan kuntoutuksessa. Liike on parantumiselle todella tärkeää, esimerkiksi fysioterapian muodoista vasemman ja oikean hahmottaminen peiliterapian avulla, motoristen tehtävien lisääminen ovat olennaista monimuotoista hoitoa. Kotiharjoitukset ovat keskeinen osa kuntoutumista.

Kipuoireyhtymästä on mahdollista parantua kokonaan, mutta kuitenkin osalle potilaista jää jonkinlaista vaivaa. Jo yhden tai kahden vuoden kuntoutuksen jälkeen tilanne kuitenkin rauhoittuu huomattavasti.

CRPS-erikoistuneet fysioterapeuttimme ovat: Sanna Tikkala, Mikko Hirvimäki, Anne Vähäkuopus, Joni Rossi, Johannes Poikela ja Mervi Meriläinen

Neurologinen fysioterapia

Erilaiset neurologiset sairaudet tai vauriot ja kehitysviivästymät vaikuttavat hermojärjestelmän toimintaan ja aiheuttavat usein vaikeuksia erilaisissa motorisissa toiminnoissa.

Neurologisen fysioterapian tavoitteena on ylläpitää tai parantaa kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä, aktivoida keskushermoston kehittymistä toiminnan avulla, sekä tukea hänen selviytymistään päivittäisissä toimissa.

Tavallisimpia neurologisia sairauksia ovat:

 • aivoverenkiertohäiriöiden jälkitilat
 • lihassairaudet (esim. MS-tauti, Parkinsonin tauti, ALS)
 • aivo- ja selkäydinvammat
 • CP-vamma

Fysioterapialla pyritään vähentämään mm. asennonhallinnan ja liikkumisen vaikeuksia, huomioiden myös erilaiset kognitiiviset, sensoriset ja emotionaaliset tekijät ja lisäämään tai ylläpitämään kuntoutujan kehontuntemusta, toimintakykyä ja elämänhallintaa. Neurologisessa fysioterapiassa korostuu moniammatillinen yhteistyö sekä yhteistyö kuntoutujan läheisten kanssa

Fysioterapiaan kuuluu myös apuvälinetarpeen arviointi, niiden hankinta ja käytön harjoittelu yhdessä apuvälineasiantuntijoiden kanssa.

McKenzie menetelmä

MDT-menetelmä on erikoistunut selkärangan mekaanisten kiputilojen hoitoon. Menetelmä toimii parhaiten osana välilevyperäisten kiputilojen ja iskiaksen hoitoa. MDT -hoito aloitetaan oirekuvan määrittelyllä jota seuraa fyysinen tutkiminen toistoliikkeiden ja pitkäkestoisten asentojen avulla. Selästä johtuvat raajassa esiintyvät säteily- ja kiputuntemukset pyritään vähentämään oikeasuuntaisten toistoliikkeiden avulla.

Hoito koostuu spesifeistä harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta, liikkeistä ja ennaltaehkäisystä sekä ensiapu-ohjeiden opetuksesta uusien kipuepisodien pahenemisen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on poistaa kipu, palauttaa rangan toiminta ja ehkäistä uusiutuminen. Menetelmän tarkoituksena on opettaa asiakasta hoitamaan itse itsensä ja minimoimaan mahdolliset vaaratekijät uusiutumista varten ja hoitamaan mahdolliset uudet kipuepisodit omatoimisesti.

MCKenzie erikoistuneet fysioterapeuttimme ovat: Anne Vähäkuopus, Mikko Hirvimäki, Perttu Lammela, Hanne Määttä, Katja Hannuksela ja  Mirka Isoniemi

Purentaongelmat

Purentaan liittyvät ongelmat voivat olla joko leukanivel- tai lihasperäisiä. Usein ongelmat ovat seurausta edellisten yhdistelmästä. Terapian tavoitteena on kipujen vähentäminen, lihaksiin ja niveliin kohdistuvan kuormituksen pienentäminen sekä purentaelimistön normaalin toiminnan palauttaminen. Samalla pyritään ehkäisemään hampaiden liiallista kulumista.

Parhaaseen hoitotulokseen päästään käyttämällä erilaisia manuaalisia nivel- ja lihaskäsittelyjä yhdessä purentalihaksiin ja leukaniveliin kohdistuvien liikeharjoitusten kanssa. Tarvittaessa fysioterapian lisänä voidaan käyttää erikoishammaslääkärin valmistamia purentakiskoja.

 Purentaongelmien oireita ovat esimerkiksi:

 • kivut niska-hartiaseudulla tai pään alueella
 • kivut ja puutuneisuus kasvojen ja leukanivelten alueella
 • hampaiden narskuttelu tai staattinen purenta
 • leukanivelten naksuminen tai rahina
 • suun avaamisen vaikeus tai leukanivelten lukkiutuminen
 • palan tunne kurkussa, nielemisvaikeudet
 • korvien soiminen, särky tai lukkiutuminen
 • purentalihasten arkuus ja väsyminen
 • ääniongelmat (esim. äänen käheys, katkonaisuus)

Purentafysioterapiaan erikoistuneet fysioterapeuttimme ovat: Mervi Meriläinen, Hanne Määttä, Maija Litendahl, Anne Vähäkuopus, Joni Rossi ja Sanna Tikkala

Kinesioteippaus

Kinesioteippauksen yleisimmät käyttöaiheet ovat:

 • kivun lievitys
 • nivelliikkuvuuksien lisääminen
 • liikkeen tai kehon käytön ohjaaminen
 • asento- ja liiketuntemuksen parantaminen
 • lihastoiminnan tehostaminen
 • liikkeen rytmiin ja laatuun vaikuttaminen
 • nivelen toiminnan ohjaaminen oikealle liikeradalle
 • nivelen toiminnallinen tukeminen

Myös imusuoniston vajaatoiminnasta, traumasta tai operaatiosta johtuvaa turvotusta voidaan teippauksen avulla vähentää.

Kinesioteippauksen vaikutus perustuu lähinnä ihon ja sen alla olevien kudosten kautta keskushermostolle välittyviin aistimuksiin sekä teipin avulla tehtäviin kevyisiin kudosten siirtoihin, jonka seurauksena aineenvaihdunta vilkastuu. Kinesioteippaus toimii parhaiten osana fysioterapiaa.

Seuraavat vapaat hoitoajat fysioterapiaan

Varaa hoitoaika sähköisesti tai soittamalla

Sähköinen ajanvarauspalvelumme palvelee Sinua 24/7. Voit varata hoitoajan myös puhelimitse ma-pe klo 8.00-15.30 numerosta (08) 340 862.