OMT-fysioterapia tutkii ja hoitaa fyysistä toimintakykyäsi - Tuiran Fysio
(08) 340 862

tai s-postitse: toimisto(ät)tuiranfysio.fi

OMT-fysioterapia

Hoitomuodot

Suosittelemme erityisesti OMT-fysioterapiaa, jos teillä on:

  • Selkäkipuja, niskakipuja tai hermokipuja
  • Toimintahäiriöitä nivelissä esim. selkärangassa, käsissä tai jaloissa
  • Leukanivelen kipua, päänsärkyä tai huimausta
  • Muuta jatkuvaa tai äkillistä kipua

Mitä on OMT-fysioterapia ja miten se eroaa normaalista fysioterapiasta?

Normaalissa fysioterapiassa keskitytään löytämään ongelmien aiheuttajat ja kohdistamaan hoito asiakkaan tarpeen mukaisesti. Fysioterapeutin tutkinto antaa perusteet hoitaa erilaisia kehon kiputiloja ja toimintahäiriöitä. OMT-fysioterapiassa keskitytään vielä tarkemmin Ortopediaan eli tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja vikojen hoitoon. Ortopedisessä Manuaalisessa Terapiassa (OMT) tutkitaan ja hoidetaan erityisesti kehon mekaaniseen toimintaan liittyviä ongelmia ja kipuja.

OMT-fysioterapiassa hoito ja tutkiminen kohdistuu luu-, nivel- ja lihaskalvorakenteisiin sekä hermojärjestelmän toimintaan. Esimerkiksi polven alueen oireissa tutkitaan, johtuvatko oireet nivelistä, lihaskalvoista, hermoista, tai muista syistä. Tarkan tutkimisen perusteella hoito voidaan kohdistaa oikeaan kehon rakenteeseen. Koulutustensa ansiosta OMT-fysioterapeuteilla on laajempi osaaminen ja syvempi ymmärrys sekä monipuolisemmat menetelmät lihas-, nivel – ja hermorakenteiden ongelmien kartoittamiseksi ja niistä aiheutuvien oireiden hoitamiseksi.

OMT-terapeutit hallitsevat useita erilaisia hoitotekniikoita, minkä avulla hoito voidaan kohdistaa tarkoituksenmukaisesti oireiden ja niiden aiheuttajien hoitoon.

OMT-fysioterapeutit tekevät läheistä yhteistyötä lääkäreiden kanssa

Asiakkaan ongelmaa ja oireita selittävien tekijöiden selvittämisessä lääkäreiden ja OMT-fysioterapeuttien läheinen yhteistyö on tärkeä voimavara ajantasaisen tiedon ja osaamisen ylläpitämisessä. Asiakas voi siis hyvin matalalla kynnyksellä tulla hakemaan selitystä vaivaan tai kipuun. OMT-fysioterapeutti auttaa suoraan itsenäisesti tai yhdessä lääkäriyhteistyön kanssa selvittämään vaivan sekä siihen liittyvän soveltuvimmat hoitolinjan ja -muodot. Lisäksi asiakas saa kokonaisvaltaisen OMT-fysioterapeuttisen suunnitelman kuntoutuksesta.

OMT-fysioterapeuttien hoitotekniikoita ovat mm. nivelten mobilisaatio (niveltoiminnan palauttaminen ja kivun hoito niveliä hoitavilla käsittelytekniikoilla) ja manipulaatio (nivelmobilisaation jatkumo, jossa nivelen luonnollinen liike palautetaan nopealla liikkeellä) sekä faskia-, lihas- ja hermokudoskäsittelyt.

Faskioiden hoidossa käytämme faskiamanipulaatiota®  Faskiat ovat kehon sidekudoskalvoja, jotka ympäröivät ja yhdistävät kehon rakenteita. Hermokudoskäsittelyssä pyritään palauttamaan hermon normaalia toimintaa ja hoitamaan kipua. Lihaskäsittelyissä käytämme tilanteen mukaan erilaisia hoitotekniikoita ja harjoittelua lihastoiminnan kehittämiseksi.

OMT-fysioterapia sisältää selkeän kuvauksen oirekuvasta ja sen hoidosta, harjoittelusta ja paranemisennusteesta.
Esimerkiksi polven alueen kipuilussa OMT-fysioterapeutti tutkii ja arvioi polven ja alaraajan toimintaa, tekee tarvittavat hoitotoimenpiteet ja kertoo asiakkaalle mahdollisimman ymmärrettävästi mistä kipu johtuu, suunnittelee tarvittavat jatkotoimenpiteet ja antaa arvion, kuinka pitkään toipuminen voi kestää.

OMT-fysioterapiassa tarkastellaan ihmistä kokonaisuutena fyysisistä ja henkisistä näkökulmista. Tämä tarkoittaa sitä, että hoidossa huomioidaan fyysisten tekijöiden lisäksi psyykkiset vahvuudet ja sosiaalinen tuki (perhe, ystävät ja työ). Psyykkisten vahvuuksien perusteella asiakkaalle rakennetaan hänen voimavaroihinsa soveltuva OMT-fysioterapia kokonaisuus. Esimerkiksi voimavarojen perusteella tarkastellaan sopiva hoidon ja harjoittelun suhde.

Harjoittelu ja OMT-fysioterapia
Harjoittelu tai terapeuttinen harjoittelu, eli harjoitusterapia suunnitellaan ja testataan yhdessä asiakkaan kanssa aina yksilöllisesti asiakkaan ongelman mukaisesti. Alussa kivunhoitoon ohjataan oireita rauhoittavia harjoitteita, minkä jälkeen harjoittelun kuormittavuutta pyritään tarkoituksen mukaisesti lisäämään asteittain. Harjoittelua voidaan ohjata koko kehon toiminnan vahvistamiseksi tai oireilevan kehoalueen toiminnan parantamiseksi. Harjoittelun sisältämän liikehoidon tavoitteena on oireiden hoituminen ja niiden uusiutumisen ennaltaehkäiseminen.

OMT-fysioterapeutin tutkintoon vaaditaan laaja erikoistumiskoulutus

OMT-fysioterapeuteilla on laajan koulutuksen ansiosta kyky kohdistaa harjoittelu ongelmanmukaisesti. OMT-erikoistuminen kestää Suomessa 2,5 vuotta. Koulutuskokonaisuuden laajuus on 150 opintopistettä. Koulutukseen voivat hakea fysioterapeuteiksi ja lääkäreiksi valmistuneet henkilöt.

Erikoistuminen suoritetaan työn ohessa ja se tapahtuu monimuotokoulutuksena Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistyksen – SOMTY:n valvomissa koulutusyksiköissä ja hoitolaitoksissa.

Tutkintoon valmistuttuaan henkilö voi liittää OMT-lyhenteen ammattinimikkeensä yhteyteen. Jatkuva ammatillisen tiedon päivittäminen ja kouluttautuminen on OMT-terapeuteille olennaista ja sillä taataan paras mahdollinen tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoito ja kuntoutus.

Varaa hoitoaika ja saat avuksesi Tuiran Fysion OMT-fysioterapian asiantuntijat

Pekka Anttila

OMT-fysioterapeutti/kouluttaja

Pekka Anttila

OMT-fysioterapeutti/kouluttaja

Fysioterapeutti ( OMT ), OMT-kouluttaja

Olen fysioterapeutti (OMT, vuodesta 1992 ensimmäisenä Oulussa) 39 vuoden työkokemuksella. OMTkouluttajana olen toiminut viimeiset 16 vuotta ja Somty ry:n kouluttajana 25 vuotta.

Erityisosaamistani ovat tuki- ja liikuntaelinongelmat kaikkineen; niska-, selkä-, yläraaja-,
alaraajaongelmat (nivel-, lihas- ja neurodynamiikan häiriöt), leukanivelongelmat (TMD),
FaskiamanipulaatioÒ (Stecco 1-2), kinesioteippaus sekä akupunktio. Otan mielelläni vastaan
kaikenikäisiä asiakkaita.

08 340 862 [email protected] Näytä vapaat hoitoajat
Petri Jalava

Petri Jalava

OMT-fysioterapeutti

Petri Jalava

OMT-fysioterapeutti

Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat, OMT-fysioterapeutti,  faskiamanipulaatio, akupunktio, alaraajafysioterapia.

Olen erikoistunut ortopediseen manuaaliseen terpiaan (ft OMT). Pääasissa työskentelen urheilijoiden, aktiiviliikkujien ja tuki- ja liikuntaelinongelmaisten asiakkaiden kanssa.

OMT koulutuksen lisäksi olen suorittanut esimerkiksi alaraaja- faskiamanipulaatio- akupunktio, urheilufysioterapia ja kinesioteippauskoulutuksia, joita käytän paljon työssäni.

Vahva osaamiseni liittyy koko kehon tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen.

044 732 2582 petri.jalava(at)tuiranfysio.fi Näytä vapaat hoitoajat

Mikko Hirvimäki

OMT-fysioterapeutti

Mikko Hirvimäki

OMT-fysioterapeutti

Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat, OMT-fysioterapeutti,  faskiamanipulaatio, alaraajafysioterapia, purentaongelmat, McKenzie menetelmä

Työskentelen pääasiassa tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsivien asiakkaiden kanssa. Olen kouluttautunut monipuolisesti tuki- ja liikuntaelinongelmien tutkimiseen ja hoitoon.

Tavoitteenani on hoitaa asiakkaita asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti, niin että asiakkaan omat tavoitteet ja tarpeet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Fysioterapiassa pyrin löytämään oireiden taustalla olevat syyt ja vaikuttamaan niihin sen sijaan, että hoidettaisiin vain oireita. Fysioterapiassa pyrin soveltamaan käytännön osaamistani yhdistettynä viimeisimpään käytettävissä olevaan tutkimustietoon.

08 340 862 mikko.hirvimaki(at)tuiranfysio.fi Näytä vapaat hoitoajat

Joni Rossi

OMT-fysioterapeutti

Joni Rossi

OMT-fysioterapeutti

OMT-fysioterapeutti, Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat, alaraajafysioterapia, faskiamanipulaatio, purentafysioterapia, Footbalance-tukipohjalliset, Shockwave -hoidot, LPG-hoidot, CRPS.

Olen työskennellyt alalla vuodesta 2014 ja valmistunut OMT-fysioterapeutiksi vuonna 2020. Hoidan asiakkaitani erityisesti faskiamanipulaation avulla. Yhdistelen hoitoihin asiakkaan tarpeen mukaisesti erilaisia hoitotekniikoita. Neuvon ja opastan asiakkaitani tuki- ja liikuntaelinvaivoissa, omahoidossa ja kuntoutuksessa.

Hoidan erityisesti

  • pää, niska- ja selkäkivut
  • purenta- ja leukanivel
  • faskiamanipulaatio
  • footbalance- tukipohjalliset, alaraajakivut
  • SW-hoidot

050 5326 286 joni.rossi(at)tuiranfysio.fi Näytä vapaat hoitoajat

Johannes Poikela

OMT-fysioterapeutti

Johannes Poikela

OMT-fysioterapeutti

OMT-fysioterapeutti, kipufysioterapia, CRPS, kognitiiviset menetelmät mm. osana kivunhoitoa, lääkinnällinen akupunktio, tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia (selkärankaperäiset ongelmat, raajaongelmat), skolioosifysioterapia SEAS (scientific exercise approach to scoliosis), päänsäryt ja migreenit, uniongelmat.

Työni keskittyy tarkkaan tuki- ja liikuntaelinvaivojen tutkimiseen, hoitoon ja kuntoutukseen uusimpaan tieteelliseen näyttöön pohjautuen. Autan asiakaitani niin akuuteissa kuin pitkittyneissä kiputiloissa. Pidän tärkeänä, että asiakas oppii tietämään ja tunnistamaan ongelmiensa syyt ja niiden kuntoutuksen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Yhdessä asiakkaan kanssa suunniteltu ja toteutettu progressiivinen fysioterapia tähtää hyvään kuntoutumiseen, jotta paluu arjen toimiin ja työhön tapahtuisi mahdollisimman nopeasti. Huomioin työssäni asiakkaan yksilölliset voimavarat ja tuen niiden vahvistamisessa. Yhteistyökumppanini ja työyhteisöni jäsenet muodostavat laajan osaamiskokonaisuuden, jota hyödynnän tarvittaessa mielelläni. Yhdessä tekeminen on hauskempaa ja ammatillisesti moniulotteisempaa, mikä mahdollistaa myös asiakkaan kannalta turvallisen kuntoutumisympäristön. Olen työskennellyt fysioterapeuttina yhdeksän vuotta, josta OMT-fysioterapeuttina kolme vuotta.

040 028 1804 johannes.poikela(at)tuiranfysio.fi Näytä vapaat hoitoajat

Seuraavat vapaat hoitoajat OMT-fysioterapiaan

Lue lisää:

Asiantuntijoidemme blogikirjoituksista voit lukea yleisimmistä vaivoista ja niiden hoitomenetelmistä.

Ajankohtaisista tiedotteistamme ja kampanjoistamme voit lukea Tuiran Fysion ajankohtaista-sivulta.

Mitä on faskiamanipulaatio®? Lue siitä lisää fysioterapian hoitomuotosivultamme!

Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys – SOMTY: Ortopedinen Manuaalinen Terapia

 

Varaa hoitoaika sähköisesti tai soittamalla

Sähköinen ajanvarauspalvelumme palvelee Sinua 24/7. Voit varata hoitoajan myös puhelimitse ma-pe klo 8.00-15.30 numerosta (08) 340 862.