OMT-fysioterapia tutkii ja hoitaa fyysistä toimintakykyäsi - Tuiran Fysio
(08) 340 862

tai s-postitse: toimisto(ät)tuiranfysio.fi

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme: (08) 340 862, klo 8:00-15:30

OMT-fysioterapia

Hoitomuodot

Suosittelemme erityisesti OMT-fysioterapiaa, jos teillä on:

  • Selkäkipuja, niskakipuja tai hermokipuja
  • Toimintahäiriöitä nivelissä esim. selkärangassa, käsissä tai jaloissa
  • Leukanivelen kipua, päänsärkyä tai huimausta
  • Muuta jatkuvaa tai äkillistä kipua

Mitä on OMT-fysioterapia ja miten se eroaa normaalista fysioterapiasta?

Normaalissa fysioterapiassa keskitytään löytämään ongelmien aiheuttajat ja kohdistamaan hoito asiakkaan tarpeen mukaisesti. Fysioterapeutin tutkinto antaa perusteet hoitaa erilaisia kehon kiputiloja ja toimintahäiriöitä. OMT-fysioterapiassa keskitytään vielä tarkemmin Ortopediaan eli tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja vikojen hoitoon. Ortopedisessä Manuaalisessa Terapiassa (OMT) tutkitaan ja hoidetaan erityisesti kehon mekaaniseen toimintaan liittyviä ongelmia ja kipuja.

OMT-fysioterapiassa hoito ja tutkiminen kohdistuu luu-, nivel- ja lihaskalvorakenteisiin sekä hermojärjestelmän toimintaan. Esimerkiksi polven alueen oireissa tutkitaan, johtuvatko oireet nivelistä, lihaskalvoista, hermoista, tai muista syistä. Tarkan tutkimisen perusteella hoito voidaan kohdistaa oikeaan kehon rakenteeseen. Koulutustensa ansiosta OMT-fysioterapeuteilla on laajempi osaaminen ja syvempi ymmärrys sekä monipuolisemmat menetelmät lihas-, nivel – ja hermorakenteiden ongelmien kartoittamiseksi ja niistä aiheutuvien oireiden hoitamiseksi.

OMT-terapeutit hallitsevat useita erilaisia hoitotekniikoita, minkä avulla hoito voidaan kohdistaa tarkoituksenmukaisesti oireiden ja niiden aiheuttajien hoitoon.

OMT-fysioterapeutit tekevät läheistä yhteistyötä lääkäreiden kanssa

Asiakkaan ongelmaa ja oireita selittävien tekijöiden selvittämisessä lääkäreiden ja OMT-fysioterapeuttien läheinen yhteistyö on tärkeä voimavara ajantasaisen tiedon ja osaamisen ylläpitämisessä. Asiakas voi siis hyvin matalalla kynnyksellä tulla hakemaan selitystä vaivaan tai kipuun. OMT-fysioterapeutti auttaa suoraan itsenäisesti tai yhdessä lääkäriyhteistyön kanssa selvittämään vaivan sekä siihen liittyvän soveltuvimmat hoitolinjan ja -muodot. Lisäksi asiakas saa kokonaisvaltaisen OMT-fysioterapeuttisen suunnitelman kuntoutuksesta.

OMT-fysioterapeuttien hoitotekniikoita ovat mm. nivelten mobilisaatio (niveltoiminnan palauttaminen ja kivun hoito niveliä hoitavilla käsittelytekniikoilla) ja manipulaatio (nivelmobilisaation jatkumo, jossa nivelen luonnollinen liike palautetaan nopealla liikkeellä) sekä faskia-, lihas- ja hermokudoskäsittelyt.

Faskioiden hoidossa käytämme faskiamanipulaatiota®  Faskiat ovat kehon sidekudoskalvoja, jotka ympäröivät ja yhdistävät kehon rakenteita. Hermokudoskäsittelyssä pyritään palauttamaan hermon normaalia toimintaa ja hoitamaan kipua. Lihaskäsittelyissä käytämme tilanteen mukaan erilaisia hoitotekniikoita ja harjoittelua lihastoiminnan kehittämiseksi.

OMT-fysioterapia sisältää selkeän kuvauksen oirekuvasta ja sen hoidosta, harjoittelusta ja paranemisennusteesta.
Esimerkiksi polven alueen kipuilussa OMT-fysioterapeutti tutkii ja arvioi polven ja alaraajan toimintaa, tekee tarvittavat hoitotoimenpiteet ja kertoo asiakkaalle mahdollisimman ymmärrettävästi mistä kipu johtuu, suunnittelee tarvittavat jatkotoimenpiteet ja antaa arvion, kuinka pitkään toipuminen voi kestää.

OMT-fysioterapiassa tarkastellaan ihmistä kokonaisuutena fyysisistä ja henkisistä näkökulmista. Tämä tarkoittaa sitä, että hoidossa huomioidaan fyysisten tekijöiden lisäksi psyykkiset vahvuudet ja sosiaalinen tuki (perhe, ystävät ja työ). Psyykkisten vahvuuksien perusteella asiakkaalle rakennetaan hänen voimavaroihinsa soveltuva OMT-fysioterapia kokonaisuus. Esimerkiksi voimavarojen perusteella tarkastellaan sopiva hoidon ja harjoittelun suhde.

Harjoittelu ja OMT-fysioterapia
Harjoittelu tai terapeuttinen harjoittelu, eli harjoitusterapia suunnitellaan ja testataan yhdessä asiakkaan kanssa aina yksilöllisesti asiakkaan ongelman mukaisesti. Alussa kivunhoitoon ohjataan oireita rauhoittavia harjoitteita, minkä jälkeen harjoittelun kuormittavuutta pyritään tarkoituksen mukaisesti lisäämään asteittain. Harjoittelua voidaan ohjata koko kehon toiminnan vahvistamiseksi tai oireilevan kehoalueen toiminnan parantamiseksi. Harjoittelun sisältämän liikehoidon tavoitteena on oireiden hoituminen ja niiden uusiutumisen ennaltaehkäiseminen.

OMT-fysioterapeutin tutkintoon vaaditaan laaja erikoistumiskoulutus

OMT-fysioterapeuteilla on laajan koulutuksen ansiosta kyky kohdistaa harjoittelu ongelmanmukaisesti. OMT-erikoistuminen kestää Suomessa 2,5 vuotta. Koulutuskokonaisuuden laajuus on 150 opintopistettä. Koulutukseen voivat hakea fysioterapeuteiksi ja lääkäreiksi valmistuneet henkilöt.

Erikoistuminen suoritetaan työn ohessa ja se tapahtuu monimuotokoulutuksena Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistyksen – SOMTY:n valvomissa koulutusyksiköissä ja hoitolaitoksissa.

Tutkintoon valmistuttuaan henkilö voi liittää OMT-lyhenteen ammattinimikkeensä yhteyteen. Jatkuva ammatillisen tiedon päivittäminen ja kouluttautuminen on OMT-terapeuteille olennaista ja sillä taataan paras mahdollinen tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoito ja kuntoutus.

Varaa hoitoaika ja saat avuksesi Tuiran Fysion OMT-fysioterapian asiantuntijat

Pekka Anttila

OMT-fysioterapeutti/kouluttaja

Pekka Anttila

OMT-fysioterapeutti/kouluttaja

Fysioterapeutti ( OMT ), OMT-kouluttaja

Olen fysioterapeutti (OMT, vuodesta 1992 ensimmäisenä Oulussa) 39 vuoden työkokemuksella. OMTkouluttajana olen toiminut viimeiset 16 vuotta ja Somty ry:n kouluttajana 25 vuotta.

Erityisosaamistani ovat tuki- ja liikuntaelinongelmat kaikkineen; niska-, selkä-, yläraaja-,
alaraajaongelmat (nivel-, lihas- ja neurodynamiikan häiriöt), leukanivelongelmat (TMD),
FaskiamanipulaatioÒ (Stecco 1-2), kinesioteippaus sekä akupunktio. Otan mielelläni vastaan
kaikenikäisiä asiakkaita.

08 340 862 [email protected] Ei vapaita hoitoaikoja
Petri Jalava

Petri Jalava

OMT-fysioterapeutti

Petri Jalava

OMT-fysioterapeutti

Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat, OMT-fysioterapeutti,  faskiamanipulaatio, akupunktio, alaraajafysioterapia.

Olen erikoistunut ortopediseen manuaaliseen terpiaan (ft OMT). Pääasissa työskentelen urheilijoiden, aktiiviliikkujien ja tuki- ja liikuntaelinongelmaisten asiakkaiden kanssa. Otan vastaan myös kaikenlaisia asiakkaita lapsista ikäihmisiin. Suomen kielen lisäksi tulen toimeen myös englannilla ja ruotsilla. Olen tehnyt fysioterapeutin töitä valmistumisestani 2006 saakka.

OMT koulutuksen lisäksi olen suorittanut esimerkiksi alaraaja- faskiamanipulaatio- akupunktio, urheilufysioterapia ja kinesioteippauskoulutuksia, joita käytän paljon työssäni.

Vahva osaamiseni liittyy koko kehon tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen. Ajan minulle saa varattua puhelimella tai nettiajanvarauksen kautta.

Kielitaito: suomi, englanti ja ruotsi

 

044 732 2582 petri.jalava(at)tuiranfysio.fi Näytä vapaat hoitoajat

Johannes Poikela

OMT-fysioterapeutti

Johannes Poikela

OMT-fysioterapeutti

OMT-fysioterapeutti

OMT-fysioterapeutti (Ortopedinen Manuaalinen Terapia 2016, 6-vuoden työkokemus), fysioterapeutti (2011, 11-vuoden työkokemus) kipufysioterapia, tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia (selkärankaperäiset ongelmat, raajaongelmat, leikkausten jälkeiset kroonistuneet ongelmat), neuropaattiset kivut, CRPS, kognitiiviset menetelmät mm. osana kivunhoitoa, hengitys/rentoutusmenetelmät/tietoisuustaito/kehotietoisuus, stressinhallintamenetelmien ohjaus (resilienssi), lääkinnällinen akupunktio, skolioosifysioterapia SEAS (scientific exercise approach to scoliosis), päänsäryt ja migreenit, purenta ja uniongelmat, faskia manipulaatio (FM), terapeuttinen harjoittelu.

Tarjoan tuki- ja liikuntaelinvaivojen asiantuntijapalveluita (OMT). Autan asiakkaitani niin akuuteissa kuin pitkittyneissä kiputiloissa ja kehon toiminnallisissa häiriöissä. Pidän tärkeänä, että asiakas saa ymmärrystä ongelmiensa syistä ja kuntoutumisen mahdollisuuksista sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Huomioin OMT-fysioterapiassa aina asiakkaan toiveet, voimavarat ja tavoitteet. Tunnistan ja kartoitan traumataustaa osana kuntoutusta ja ohjaan sen osalta aina tarvittaessa eteenpäin.

Tarjoan OMT-fysioterapiassa sekä manuaalista terapiaa että terapeuttista harjoittelua. Manuaalisessa terapiassa käytän erilaisia nivel- ja pehmytkudostekniikoita. Käytän faskiamanipulaatiota, mikäli sen hyödyntäminen sopii vaivan hoitoon ja asiakkaan toiveisiin. Ohjaan aina terapeuttista harjoittelua, jotta asiakas voisi saada oirekuvansa hallintaan. Terapeuttinen harjoittelu tarkoittaa säännöllistä ja ainakin aluksi ammattilaisen ohjaamaa ja ohjeiden mukaan toteutettua harjoittelua jonkun tietyn ongelman vähentämiseksi. Terapeuttisella harjoittelulla pyritään parantamaan toimintakykyä ja vähentämään toimintarajoitteita, vaikuttamalla ihmisen fyysisiin ominaisuuksiin ja kipuun. Tavoitteena on aina, että kuntoutuja toipuisi ongelmastaan mahdollisimman pian.

Yhteistyökumppanini ja työyhteisöni jäsenet muodostavat laajan osaamiskokonaisuuden, jota hyödynnän säännöllisesti. Moniammatillisesti toimiminen tuo lisää mahdollisuuksia kuntoutukseesi.

 

Tervetuloa vastaanotolleni!

Ystävällisin terveisin

Johannes

OMT-physiotherapist (Orthopedic Manual Therapist 2016; specialist in muscle, bone and nervetissue problems, 6 years work experience), Physiotherapist (2011, 11 years work experience) Pain Physiotherapy, Spain rehabilitation, Chronic spain pain rehabilitation, Limb rehabilitation, Post operative rehabilitation, Chronic pain and functional disorder rehabilitation, Neuropathic pain, Complex Regional Pain Syndrome (CRPS), Cognitive methods in pain rehabilitation, Breath/Relaxation methods/Self-awareness/Body-awareness, Stress control (resilience), Medical acupunkture (part of pain rehabilitation), Scoliosis rehabilitation with scientific exercise approach to scoliosis (SEAS), Headache and migrane, Malocclusin rehabilitation, Sleeping problems, Fascial manipulation (FM®), Therapeutic Exercise.

040 028 1804 johannes.poikela(at)tuiranfysio.fi Näytä vapaat hoitoajat

Mikko Hirvimäki

OMT-fysioterapeutti

Mikko Hirvimäki

OMT-fysioterapeutti

Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat, OMT-fysioterapia, urheilufysioterapia, alaraajafysioterapia, FootBalance-pohjalliset, faskiamanipulaatio, shockwave-hoidot, huippukylmähoidot.

Olen valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2011 ja työskennellyt siitä lähtien fysioterapeuttina yksityisellä sektorilla. OMT-fysioterapeutiksi valmistuin vuonna 2020.
Lisäksi olen erikoistunut alaraaja- ja urheilufysioterapiaan. Kehitän edelleen osaamistani erilaisten lisäkoulutusten ja kirjallisuuden avulla. Fysioterapiassa sovellan käytännön osaamistani yhdistettynä viimeisimpään käytettävissä olevaan tutkimustietoon.

Työskentelen erilaisista tuki- ja liikuntaelimistön vaivoista kärsivien asiakkaiden kanssa. Asiakkaan ongelmana voi olla akuutti tai krooninen kipu tai jokin muu kehon toimintahäiriö, joka haittaa esimerkiksi työtä, harrastusta tai urheilua. Fysioterapiassa pyrin tarkkaan alkutilanteen kartoittamiseen haastattelun ja tutkimisen avulla. Hoitomenetelminä käytän tilanteen mukaan manuaalista terapiaa (esim. faskiamanipulaatio ja nivelten käsittelyt), fysikaalisia hoitoja (shockwave- ja huippukylmähoidot) sekä yksilöllisesti suunniteltua harjoittelua ja harjoittelun ohjausta. Pyrin löytämään oireiden taustalla olevat syyt ja vaikuttamaan niihin sen sijaan, että hoidettaisiin vain oireita. Työssäni hoidan asiakkaita asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti niin, että asiakkaan omat tavoitteet ja tarpeet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Tarvittaessa fysioterapiaa voidaan toteuttaa myös esimerkiksi kuntosalilla tai muussa asiakkaan tilanteeseen sopivassa ympäristössä. Teen myös tarvittaessa mielelläni yhteistyötä muiden hoitoon vaikuttavien tahojen, esimerkiksi lääkärin tai valmentajan kanssa.

Vapaat aikani näet nettiajanvarauksesta. Voit myös ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.

Kielitaito: suomi, englanti.

045 235 3905 mikko.hirvimaki(at)tuiranfysio.fi Näytä vapaat hoitoajat

Joni Rossi

OMT-fysioterapeutti

Joni Rossi

OMT-fysioterapeutti

OMT-fysioterapeutti, lääkinnällinen akupunktio, faskiamanipulaatio, foot balance-tukipohjalliset, C-tason asahi-ohjaus, rangan ja raajojen nivel- , hermo ja faskiaperäiset vaivat, purenta-ja leukanivel vaivat, tuki- ja liikuntaelimistön hoito ja kuntoutus.

Olen erityisen kiinnostunut alaraajan toiminnasta, liikunnasta, sekä terveydestä ja hyvinvoinnista 🙂

Työni keskittyy tarkkaan tuki- ja liikuntaelinten vaivojen tutkimiseen, hoitoon ja kuntoutukseen uusimpaan tieteelliseen näyttöön perusten. Vastaanotollani käy niin akuuteista vaivoista oirehtivia, kuin myös pitkittyneistä kroonisista kiputiloistakin oirehtivia ihmisiä.

Kouluttaudun lisäkoulutuksilla työni ohessa ja pidän erityisen tärkeänä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti suunniteltua ja toteutettua fysioterapiaa ja moniammatillista hoitoa.

Olen työskennellyt fysioterapeuttina vuodesta 2014 ja OMT-koulutuksesta valmistuin 2020.

Vastaanotolleni pääsee 1-2 vk kuluessa. Kielitaito: englanti.

Hoidan erityisesti

  • pää, niska- ja selkäkivut
  • purenta- ja leukanivel
  • faskiamanipulaatio
  • alaraajakivut
  • SW-hoidot

050 5326 286 joni.rossi(at)tuiranfysio.fi Näytä vapaat hoitoajat

Seuraavat vapaat hoitoajat OMT-fysioterapiaan

Lue lisää:

Asiantuntijoidemme blogikirjoituksista voit lukea yleisimmistä vaivoista ja niiden hoitomenetelmistä.

Ajankohtaisista tiedotteistamme ja kampanjoistamme voit lukea Tuiran Fysion ajankohtaista-sivulta.

Mitä on faskiamanipulaatio®? Lue siitä lisää fysioterapian hoitomuotosivultamme!

Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys – SOMTY: Ortopedinen Manuaalinen Terapia

 

Varaa hoitoaika sähköisesti tai soittamalla

Sähköinen ajanvarauspalvelumme palvelee Sinua 24/7. Voit varata hoitoajan myös puhelimitse ma-pe klo 8.00-15.30 numerosta (08) 340 862.